Binh Đoàn Pháp Sư | Boss Attack

♦ Giới thiệu sự kiện binh đoàn pháp sư

- Khi hệ thống có thông báo: "Binh Đoàn Pháp Sư và quái vật đang xâm chiếm lục địa Mu" tức là sự kiện đang diễn ra.

- Địa điểm: Devias 4 (71,120) 

- Vật phẩm nhận được:
+ Điểm thành tựu
+ Các loại ngọc 
+ Items Hoàn Hảo