Dopple Event (Săn Đồ)


 1. YÊU CẦU

- Mang theo Vé đăng nhập Dobble 

                         mua vé ở trên WebShop hoặc nhặt được trong sự kiện , đánh quái 

- đến gặp NPC Rugadu tại Elbeland (50,216) hoặc Lorencia (137 122) để tham gia sự kiện.


2. Cách chơi 
- Có thể tham gia cá nhân hoặc theo party.
- Trong 10 phút bạn phải tiêu diệt toàn bộ quái vật xuất hiện.
- Nếu có 10 quái vật lọt vào Vòng tròn bảo vệ thì nhiệm vụ sẽ thất bại.
- Bảo vệ không cho quái vật xâm nhập vào vòng tròn. 

3. Phần thưởng 
- 1500 điểm thành tựu
- Khi tiêu diệt boss của sự kiện sẽ nhận được các hòm châu báu, khi mở ra sẽ nhận   được phần thưởng ngẫu nhiên.
- Điểm kinh nghiệm rất nhiều