Ép Wing 2

HƯỚNG DẪN ÉP CÁNH 2 (WING 2)


► Cách ép Wing 2 game MuVietSS6.VN

 - Áp dụng cho Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Đấu Sĩ, Thuật Sĩ.
- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Những Nguyên liệu cần thiết để tạo Wing 2:
CHÚ THÍCH:

- Lông Vũ (Loch's of Feather) có thể tìm thấy ở Icarus (Queen Rainer, Drakan) hoặc các quái cấp độ cao.

- Chi phí Zen cho việc tạo ra Cánh cấp 2 phụ thuộc vào tỷ lệ % thành công.

- Nếu thành công, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các loại cánh lv2 sau: cánh rồng, cánh linh hồn, cánh tinh thần, cánh bóng đêm, cánh hỏa thiên.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

► Cách ép Wing 2 game Mu Online:


- Áp dụng cho Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ.

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Những Nguyên liệu cần thiết để tạo Wing 2:CHÚ THÍCH:

- Huy Hiệu Hoàng Tộc (HHHT) có thể tìm thấy ở Icarus (Queen Rainer, Drakan) hoặc các quái cấp độ cao.

- Chi phí Zen cho việc tạo ra Cánh cấp 2 phụ thuộc vào tỷ lệ % thành công.

- Nếu thành công, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các loại cánh lv2 sau: áo choàng của vua, áo choàng hiệp sĩ, cloak of limit.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.