Ép Wing 2.5

► Cách ép Wing 2.5 game Mu Online:

Nguyên liệu cần thiết để ép cánh 2.5:CHÚ THÍCH:
- Cấp độ Cánh 2 càng cao sẽ có xác suất thành công cao hơn.
- Chi phí Zen cho việc tạo ra Cánh 2.5 phụ thuộc vào tỷ lệ phần trăm thành công.
- Có 4 loại Vật phẩm rớt từ 4 loại quái vật đặc biệt theo thông tin sau:

Nguyên liệu 2.5

- Sau khi thu thập đủ các nguyên liệu, mang đén Chao Goblin ở Noria để ép, nếu thành công sẽ nhận được cánh 2.5 tương ứng, thất bại có thể sẽ bị mất hết tất cả nguyên liệu ép hoặc cánh cấp 2 thành cánh trắng.