Event Chiến Trường Tống Kim

Thời gian : 22:30 hằng ngày 

Cách thức : Các bạn party theo nhóm để vào event , 3 team cuối cùng sống sót sẽ đạt giải theo top 

Địa điểm : NPC tại LORENCIA 

Phần thưởng : 
+Ngọc ước nguyện
+Ngọc tâm linh 
+Ngọc hỗn nguyên 
+Điểm thành tựu 
p/s : Phần thưởng sẽ tăng dần theo thời gian phát triển của Server

                                                                      (Ảnh minh họa )