Hệ Thống Auto Ingame

 HỆ THỐNG AUTO TRONG GAME MU ONLINE

♦ Hệ thống Auto trong game Mu Online
♦ Cấu hình đánh quái
 
- Click vào biểu tượng Thiết Lập ở góc trái:Cài Đặt Auto

- Thiết lập phạm vi đánh quái xung quanh nhân vật

Cài Đặt Auto


- Thiết lập kỹ năng đánh quái
Cài Đặt Auto

- Thiết lập kỹ năng hỗ trợ


Cài Đặt Auto

- Ngoài ra còn cho bạn lựa chọn đánh quái theo hình thức nào


Cài Đặt Auto


- Lưu thiết lập lại


Cài Đặt Auto


♦ Cấu hình nhặt đồ

- Chọn chức năng nhặt đồ bên cạnh đánh quái, chọn phạm vi nhặt xung quanh nhân vật:

Cài Đặt Auto


- Nếu muốn tự nhặt món đồ nào thì gõ vào ô trống rồi bấm thêm:

Cài Đặt Auto

- Lưu thiết lập lại:


Cài Đặt Auto
Lưu ý: một số Mu sẽ không hiểu tiếng việt có dấu. Do đó để nhặt vật phẩm nào ta chỉ cần ghi các ký tự có trong vật phẩm đó.
Ví dụ:
Lông Vũ --> ng V
Giày Thần Long --> y Th hoặc n Long
Gậy Thần Ma --> y Th hoặc n Ma