Hệ thống giáp trụ

 GIỚI THIỆU CÁC LOẠI GIÁP TRỤ - SET ITEM

♦ Chiến Binh
Set Quyền Năng

Set Thần Long

Set Hắc Điểu

Set Rồng Xanh

Set Rồng Đen

Set Rồng Đỏ

Set Thiết Phiến

Set Thiên Kim

Set Trâu Xanh

Set Đồng

Set Da


♦ Tiên Nữ
Set Trinh Nữ

Set Lụa

Set Thiên Thanh

Set Kim Ngân

Set Ngọc Bích

Set Giai Nhân

Set Thánh Nữ

Set Thiên Thần

Set Thái Bình

♦ Phù Thủy
Set Vải Thô

Set Xương

Set Nhân Sư

Set Ma Thuật

Set Ma Vương

Set Triệu hồn

Set Ánh Trăng

Set Thần Ma


♦ Đấu Sĩ
Set Phong Vũ

Set Lôi Phong

Set Cuồng phong

Set Hỏa Thần

Set Hồng Long


♦ Chúa Tể
Set Thiết Ma

Set Huyền Thuyết

Set Hắc Vương

Set Chí Tôn

Set Hoàng Kim

Set Hoàng Kim