Hệ thống PVP

 THÁCH ĐẤU TAY ĐÔI CƯỢC WCoin 

 
Các bạn có thể cá cược solo bằng wcoin theo lệnh: 
/pk tênnhânvật wcoin   - Ví dụ: /pk MUVietSS6VN 100000
Ai thua 10 hiệp hoặc rời mạng, chuyển bản đồ sẽ bị xử thua, lượng wcoin cá cược sẽ được chuyển cho người thắng, khỏi lo bùng kèo.