Hướng Dẫn Ép Wing 1

HƯỚNG DẪN ÉP CÁNH 1 (WING 1)

► Cách ép Wing 1 game MuVietSS6.VN
- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Những Nguyên liệu cần thiết để tạo Wing 1:CHÚ THÍCH:
- Vũ khí Chao cấp càng cao, op càng cao thì xác suất % thành công càng cao.
- Chi phí Zen cho việc tạo Cánh cấp 1 Phụ thuộc vào tỷ lệ % thành công.
- Nếu thành công, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các loại cánh lv1 sau: cánh quỷ, cánh thiên đàng, cánh tiên nữ, cánh vũ linh.
- Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, vũ khí chao sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

 

MẸO:
- Khi bạn thêm Ngọc Ước Nguyện (Bless) vào trong kết hợp, tỷ lệ thành công tăng thêm +5% cho mỗi viên Bless.
- Khi bạn thêm Ngọc Tâm Linh (Soul) vào trong kết hợp, tỷ lệ thành công tăng thêm +3% cho mỗi viên Soul.

► Cách ép vũ khí Chao game Mu Online:
 

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Tạo vũ khí Chaos".
- Những Nguyên liệu cần thiết để tạo vũ khí Chao:

Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
1 viên Ngọc Hỗn Nguyên
 

CHÚ THÍCH:

- Tỉ lệ thành công: tối đa 100%. 
- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 loại vũ khí Chao: búa chao (Chaos Dragon Axe), cung chao (Chaos Nature Bow), gậy chao (Chaos Lightning Staff).
- Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.