Lệnh Game cơ bản

Một số lệnh cơ bản các bạn nên biết trong quá trình trải nghiệm Game

/addstr xxx            Cộng điểm
/addagi xxx            
/addvit xxx            
/addene xxx    
/khoado matkhau    Mở khóa đồ
/mokhoado matkhau  Tắt khóa đồ 
/pk tennhanvat wcoin     Gạ kèo solo cá cược Wcoin. Người rời mạng hoặc thua 10 hiệp sẽ bị xử thua  /quatanthu Nhận set đồ Tân Thủ thời hạn 1 ngày
/post                    Chat all
/pkclear                            Rửa tội - Dưới 1000 mạng = 10.000.000 Zen/Mạng
/change                    Làm nhiệm vụ Master - 50.000 Wcoin/nhiệm vụ
/reset                    Reset thường
/reset auto                           Auto Reset thường
/resetvip auto     Bật tự động Reset Vip 
/resetvip                             Reset Vip (phí 500đ/lần, tăng theo số lần reset)
/war guild            Khiêu chiến guild
/soccer guild        
/re on/off            Bật/Tắt nhận yêu cầu từ người khác
/chiemthanh            Chiếm vị trí - Sử dụng trong CTC Mini
/taydiem                    Reset point
/traloi cau tra loi            Trả lời event đố vui
/taymaster            Chi phí 20.000 Wcoin

/thamgia Tham gia một số Event

/Dance : Nhảy Dance
/^_^, ,/hehe : Cười
/Good, /Wow : Like, vỗ tay
/Rush : Tư thế tấn công
/T_T : Ôm đầu đau khổ
/Win : Giơ tay chiến thắng
/Hello : Chào
/Bye bye : Tạm biệt
/; : Gãi đầu