Nhiệm Vụ 1 2 3

NHIỆM VỤ (QUEST) 1 2 TRONG MU ONLINE

(Các bạn có thể làm nv trên web tài khoản bằng Gcoin)
♦ Nhiệm vụ 1 (Nhiệm vụ 150)

NPC Sevina tại Devias(183,31)


Nhiệm vụ này được chia ra làm 2 giai đoạn 


Giai đoạn 1:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina
Cuốn Sách Đế Vương

+ Nơi tìm: Lost Tower 1

Giai đoạn 2:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.

Chiến binh: thanh gươm gãy
Phù thủy: linh hồn phù thủy
Tiên nữ: nước mắt tiên nữ
Thuật sĩ: con mắt Abyss


♦ Nhiệm vụ 2 (Nhiệm vụ 220 - Chiếc Nhẫn Vinh Quang)

NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiên tại (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)


 Giai đoạn 1:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon


+ Nơi tìm: Tarkan


Giai đoạn 2:
+ Miêu tả nhiệm vụ: chỉ dành cho Kỵ Sĩ (Blade Knight)


+ Nơi tìm: Tarkan

♦ Nhiệm vụ 3 (Nhiệm vụ thăng cấp Master)
NPC Debin tại Crywolf (288,48)Giai đoạn 1:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm sừng quỹ vương, trái tim dơi lửa, lông phượng hoàng và giao lại cho NPC Debin
Item nhiệm vụ


+ Nơi tìm:
Sừng Quỹ Vương: tiêu diệt Quỹ Vương tại Aida
Trái Tim Dơi Lửa: tiêu diệt Dơi Lửa tại Tarkan
Lông Phượng Hoàng: tiêu diệt Phượng Hoàng Lửa tại Icarus

Giai đoạn 2:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Balram, Death Spirit, Soram 20 con mỗi loại. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin


Quái vật nhiệm vụ

+ Nơi tìm: bản đồ Barrack (nếu không biến vào được thì đi bộ từ crywolf lên)

 Giai đoạn 3:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Dark Elf. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin

Dark Elf


+ Nơi tìm: bản đồ Refuge (nếu không biến vào được thì đi sâu vào Barrack sẽ có cổng vào)