Sự Kiện Bạch Long Điện (lIIusion Temple)

 Thời Gian mở cửa : 
+1h, 5h, 9h, 13h, 17h, 21h hằng ngày tại NPC Mirage The Mummy( ở Elbeland tọa độ 55 242)

Các tầng của Ngôi Đền Ảo Giác :
Tầng 1 từ cấp độ 220 tới 260
Tầng 2 từ cấp độ 261 tới 300
Tầng 3 từ cấp độ 300 tới 340
Tầng 4 từ cấp độ 341 tới 380
Tầng 5 từ cấp độ 381 tới 400
Tầng 6 : Cấp độ 400 và là Master

Lưu ý : nhớ mang theo vé trong ảnh hoặc mua trong cash shop (Xshop )

Giới thiệu :
Khi Sự kiện được khởi động thì 2 bên sẽ di chuyển vào giữa bản đồ để lấy quả cầu mà pho tượng đang giữ trong tay .Hãy Click vào đó 1 lúc cho tới khi nhận được trái cầu, khi đã nhận được bạn sẽ có nhiệm vụ nặng nề là mang nó về bỏ vào cột trụ gần điểm mà bạn xuất phát .Nhưng không dễ đâu nhé vì khi bạn nhận cầu xong thì bạn sẽ di chuyển chậm hơn trước .Trong khi lấy cầu bạn có thể PK đối phương để không cho họ lấy cầu .

                                                                 (ảnh minh họa )