Sự Kiện Hỗn Chiến

- Thời gian : 21h30 diễn ra hằng ngày 
- Địa điểm : NPC LORENCIA
- Miêu tả hoạt động : 
+Người có số kill nhiều nhất sẽ là người chiến thắng , không giới hạn lần chết 

- Phần thưởng :
+ Điểm thành tựu 
+ Các loại ngọc

                                                                       (ảnh minh họa )