Tổ Đội Săn Ngọc | Blue Event

 


♦ Giới thiệu sự kiện tổ đội săn ngọc

 

- Thời gian diễn ra sự kiện:  14h30  Và 21h30 hằng ngày


- Nhiệm vụ: Xuất hiện random vị trí, tiêu diệt chúng có xác xuất rơi ngọc rất cao 

- Số lượng : 80 con ( thỏ + dù ma )


- Địa điểm xuất hiện : Lorencia

 

- Phần thưởng:
Điểm thành tựu 50 điểm / thỏ hoặc dù ma

Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)

Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)

Ngọc Ước nguyện (Jewel of Bless)

Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)

Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)

Tỷ lệ drop ngọc : 50 %