Tổng Hợp Boss Trong Game

Bảng tổng hợp các event săn Boss trong Game, đang trong quá trình cập nhật. Một số Boss sẽ xuất hiện sau theo quá trình phát triển của Server.

Điểm thành tựu (Goblin Points - có thể giao dịch) dùng để nâng cấp Quân Hàm (Rank), tăng đáng kể chỉ số tấn công và phòng thủ của nhân vật.

 (Bấm vào hình để xem rõ hơn)