Bảo trì nhanh Server 22h ngày 10/09

 

Xin thông báo: Tiến hành bảo trì server vào lúc 22h thứ 5, ngày 10/09. Nội dung như sau:

  • Thời gian bảo trì: Dự kiến 30 phút, có thể kéo dài hơn không đáng kể.
  • Tăng giới hạn Master lên 400 level.
  • Tăng số lượng bãi quái map Land of Trials và Vulcanus.
  • Giảm Drop đồ Rác.
  • Cập nhật cách chỉnh Auto nhặt LV và HHHT.

Lưu ý: Trước khi bảo trì server 10 phút, không nên thực hiện các thao tác như giao dịch, ép đồ...tránh việc bị lỗi Item. Chạy file Launcher sau khi bảo trì để cập nhật phiên bản mới.

Trân trọng!