Bảo trì nhanh Server: 22h30 Thứ 5 17/9

 BQT tiến hành bảo trì server:

    Thời gian dự kiến: 30 phút, từ 22h30 Thứ 5 17/9. Thời gian bảo trì có thể kéo dài hơn không đáng kể.

    Nội dung bảo trì:

        Tăng tỉ lệ Drop Lông Vũ - Huy Hiệu Hoàng Tộc - Ngọc tại map Land of Trials (Sub 2-3)

        Linh Hồn Condor - Nguyên liệu Wing 2.5: Drop tại map Land of Trials  (Sub 2-3)

        Xóa log server.

Trân trọng.