Bảo trì Server 4h-6h sáng Thứ 2 - 07/09

 BQT MUVietSS6.VN xin thông báo: Bảo trì Server định kỳ. Thời gian (dự kiến): 4h-6h sáng thứ 2 - 07/09.

Lưu ý trong vòng 15 phút trước khi bảo trì, không nên ép đồ, ném box...tránh xảy ra mất mát đáng tiếc.

Xin thông báo để cộng đồng được biết.

Trân trọng!