Cập nhật thay đổi 07/09

Cập nhật các thay đổi:

  • Bạch Long Điện (Sub 2-3): Tăng số lượng vật phẩm:  ̶1̶   3. Có tỉ lệ nhận phần thưởng Lông Vũ.
  • Boss Selupan (Sub 2-3): Tăng số lượng vật phẩm: ̶2̶  3 hộp Chaos Xanh (rơi đồ cấp 6-7)
  • Boss Vàng, Kê Vương, Phù Thủy Trắng, Rồng Đỏ xuất hiện Random tọa độ. Thời gian và map các Boss đọc trong bài viết Tổng hợp Boss và Event
  • Chỉnh thông số một số Boss.
  • Boss sẽ chỉ xuất hiện trong 30 phút. Sau thời gian này nếu không bị ai tiêu diệt, Boss sẽ về nghỉ ngơi.
  • Map Icarus (Sub 2-3): Tăng số lượng bãi quái. Tỉ lệ Drop Lông Vũ Sub 2 chỉ bằng 1 nửa Tỉ lệ ở Sub 3.
    Để trông 2 ô như hình để nhặt LV ( L ng v) và HHHT, có thể mua máu và sắp xếp rương đồ tránh nhặt đồ rác 4 ô. Ấn vào ảnh để xem rõ hơn.  • Các lỗi còn tồn tại như: PK cùng guild, AALH sẽ được fix trong đợt bảo trì nhanh lần tới (dự kiến trong tuần, kéo dài 10 phút, BQT sẽ thông báo trước ít nhất 2 ngày)

Xin thông báo để cộng đồng được biết.

Trân trọng!